11. februar 2018

Vi skal hjælpe vores unge videre i job og uddannelse

Igennem flere år har  byrådet arbejdet målrettet på at sikre job og uddannelse til alle unge i Høje-Taastrup kommune. Dette arbejdet har til en vis grad været en succes, men vi er ikke i mål. Derfor stillede socialdemokratiet og enhedslisten på det seneste byrådsmøde et forslag om et nyt initiativ - med inspiration fra Herlev kommune.

Peter Faarbæk, gruppeformand

Alt for mange unge i Høje-Taastrup kommune står i dag fastlåst uden job og for en dels vedkommende desværre også uden nogen kompetencegivende uddannelse. At være i den situation kan skyldes mange forskellige årsager, men det er vigtigt at sikre, at det ikke bliver nogen permanent situation.

 

Herlev kommune har i tre år kørt et ”fodboldprojekt”, som har til formål at få unge, der er kørt fast i langvarig offentligforsørgelse, i gang med uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. Resultaterne er slående, cirka halvdelen af de 27 aktive deltagere, som var med i fodboldprojektet frem til sommerferien 2017, er kommet væk fra offentlig forsørgelse, og efter 6 mdr. er de fortsat i job eller i gang med uddannelse.

 

Projektet har været målrettet unge under 30 år, som af en eller anden grund sidder fast og har svært ved at gennemføre en uddannelse og komme i job. Noget som altså fodbolden og det sociale og faglige fællesskab, der følger med, har vist sig at kunne lave om på.

 

Seneste har Herlev kommune på baggrund af denne succes udviklet et nyt projekt i samarbejde med Gl. Hjortespring Skole, der er Herlev Kommunes specialskole, og ParaSport Danmark, der ligeledes har til formål i langt højere at få inkluderet disse børn.

 

Socialdemokratiet og Enhedslisten foreslog, at vi med de gode erfaringer fra Herlev, undersøger hvordan vi i Høje-Taastrup kommune på tilsvarende vis kan igangsætte noget lignende. Vi tror på, at vi i et aktivt samarbejde imellem jobcenteret og en eller flere interesserede idrætsforeninger kan opnå lignende succes.

 

Forslaget blev taget godt imod, af de øvrige partier, så nu går det videre arbejde i gang.