25. februar 2018

Vi bygger bro til Nærheden

Nærheden Det viser sig nu, at udbygningen af Nærheden går betydeligt hurtigere end først antaget, og at jordpuden er komprimeret tilstrækkeligt til at kunne bære en vej. Det vil derfor give god mening at anlægge broen allerede i 2019.

Thomas Bak, byrådsmedlem

Tidspunktet for anlægget er oprindeligt planlagt til 2020 og 2021, fordi man var bekymret for, om den store jordpude, som er udlagt i Nærheden, kunne nå at blive færdigkomprimeret inden 2021, så den kunne bære vejanlægget ved brofæstet.

 

Det skal også bemærkes, at BaneDanmark har planer om at gennemføre store broreparationsarbejder på Roskildebanen både i Høje-Taastrup Kommune, og andre steder på strækningen i sommeren 2019, hvorfor togdriften må afbrydes i perioder alene af den grund. Det er oplagt at koordinere brobyggeriet med disse planer, så vores brobyggeri i praksis ikke påvirker togdriften. Det skal bemærkes, at det er meget vanskeligt at opnå BaneDanmarks tilladelse til at indstille togdriften.

 

Foruden selve broanlægget er der behov for at etablere en vej med stier fra Hovedgaden. I alt er der afsat 60 mio. kr. i kommunens budgetter til infrastrukturarbejder. Der er undersøgt forskellige brotyper, og den billigste er estimeret til at koste kommunen 54,5 mio. kr. inkl. vejanlæg, hvilket er indenfor budgettet. Denne brotype består af en tyk betonplade, og tykkelsen bevirker, at vej og sti vil skulle anlægges med en stejl hældning på 5%, hvilket er over anbefalingerne på 4 % af hensyn til borgere med handicap. En betonbro kræver desuden, at der etableres en understøtning på banelegemet. Det forventes at være både tidskrævende og forbundet med omkostninger at få tilladelse hertil fra BaneDanmark.

 

Der er også mulighed for at anlægge en skråstagsbro med en spinklere konstruktion, så handicapanbefalingerne om maksimale stigninger på 4% kan overholdes. En sådan bro vil tillige virke som et markant vartegn for byen og falde i tråd med det meget høje design- og kvalitetsniveau, som der bygges med i Nærheden. Pylonen på en skråstagsbro vil kunne forsynes med LED belysning og fremstå som et egentligt kunstværk både nat og dag. En skråstagsbro er estimeret til kommunale omkostninger på 70,5 mio. kr. inkl. vejanlæg.

 

Da vi gerne vil have en bro der foruden at løse trafikopgaven, også vil fremstå som et fysisk vartegn for byen, anbefale vi at vi bygger en skråstagsbro.

 

undefined