4. februar 2018

Det bliver dyrere for børnefamilier

Ved budgetforhandlingerne for 2018 var alle partier stort set enige om, at vi skulle have en børnepakke, fordi vi kan se, at i nogle af kommunens institutioner er antallet af børn i udsatte positioner desværre så højt, at antallet af tværfaglige møder, særlige pædagogiske forløb og indsatser så højt, at tidsforbruget udgør en særlig udfordring for disse institutionernes arbejde med den pædagogiske kvalitet og hverdag. Derfor er der ikke mindst her brug for flere ressourcer.

Anne Mette Bak, byrådsmedlem

Der ansættes derfor flere pædagoger, der fleksibelt og målrettet kan tilgå institutioner, der har særlige behov eller arbejder med at udvikle kvaliteten i hele deres tilbud. Investeringen vil således gavne både de almene børn, og de børn der har særlige behov.

 

Samtidig afsættes der midler til, at der på sigt kommer flere uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter i kommunens institutioner for at fremme social trivsel og sprogstimulering blandt børnene.

 

Derfor satte alle partier penge af i budgettet til pakken, således at børnepakken er fuldt finansieret, der var ingen der nævnte en takststigning i valgkampen. En måned inde i den nye byrådsperiode, beslutter Dansk Folkeparti, Radikale, og ikke at forglemme de Konservative så en takststigning, det er ærligt talt at snyde vælgerne.

 

Jeg synes det er en dyr pris som De konservative, Dansk Folkeparti og Radikal Venstre pålægger alle børnefamilier i kommunen at betale for deres børnepakke, når Høje-Taastrup i forvejen ligger i den dyre ende for en institutionsplads.

 

Der bliver fra borgerlig side, talt utrolig meget om skattelettelser, men her lokalt i Høje-Taastrup kommune, drejer diskussionen sig dog mere om at reducere dækningsafgiften for erhvervslivet. Men hvorfor skal den brugerbetaling børnefamilierne møder i deres dagligdag, ikke have den samme opmærksomhed? I stedet synes tankegangen at være, lad os da endelig sætte taksten op til lovens maksimum, og så er det desværre lige meget, at vores daginstitutionstakster i forvejen ligger i den øverste tredjedel i hovedstadsområdet.

 

Jeg skal understrege, at Socialdemokraterne ikke siger nej til at lave yderlige investeringer i forhold til Børnepakken, vi er udelukkende uenige i finansieringen