29. januar 2018

Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032

Så kom den længe ventede, eller måske snarere frygtede, trafikplan for togtrafikken i Danmark. Ingen var vel i tvivl om at den nye Køge-Ringsted bane ville betyde ringere togbetjening for Høje- Taastrup station, men at det skulle blive så grelt, er alligevel overraskende.

Hugo Hammel, byrådsmedlem

Ca. 1/3 af togafgangene på fjerntogene reduceres bort, og det på trods af Høje Taastrup stations status som trafikknudepunktsstation og en daglig betjening af knap 20.000 passagerer. Myldretidstog og IC/Lyntog bliver desværre et noget sjældnere syn på stationen.

 

Vi havde jo så til gengæld forventet at det lavere togantal på Roskilde-København strækningen, ville give plads til en mærkbar forbedring på togbetjeningen af Hedehusene station, men det skete desværre ikke.

 

Det ser umiddelbart ud til at vores byudviklingsprojektet med 8.000 nye borgere i Nær-Heden, er gået fuldkommen hen over hoved på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen der har udarbejdet trafikplanen.

 

Der er umiddelbart lange udsigter til forbedringer at togdriften på Hedehusene station. Det er ikke i orden, men det gør det jo aktuelt at genoptage diskussionen om S-tog til Hedehusene.

 

Med de færre antal af fjerntog mellem Høje-Taastrup og Roskilde, vil det jo være muligt at ændre de 2 af sporene til at være S-tog spor. Alle S-togstationerne skal jo alligevel ombygges til førerløse tog, så man kunne jo lige ta’ den stump med der kører til Roskilde.

 

Det ville hverken være den hurtigste, billigste eller rigtigste løsning af togbetjeningen på Hedehusene station, men det ville dog være en brugbar løsning, når man nu ikke kan få fjerntogene til at stoppe i Hedehusene.

 

S-togene skal efter planen fortsætte med at køre uændret videre, så det ville, alt andet lige, give en bedre, men desværre også langsommere togbetjening af Hedehusene.

 

Kommunens administration har udarbejdet et udmærket høringssvar, der er meget kritisk over for trafikplanen. Vi bakker fuldt op om høringssvaret, men der bliver bestemt også noget at arbejde på, for vores partikammerater med deres daglige gang i Folketinget.

 

Vi skal nok skubbe på her ude fra den nedprioriterede Vestegn.