22. januar 2018

Styrk indsatsen for ledige med et handicap

De fleste arbejdspladser rundt omkring ikke vant til mennesker med handicap og har derfor brug for en holdningspåvirkning. Arbejdsmarkedsudvalget har nu fået godkendt et projekt, der har til formål at styrke indsatsen for handicappede med under 1 års ledighed.

Sabah Abid, byrådsmedlem

På det første arbejdsmarkedsudvalgsmøde efter valget, som blev afholdt d. 16. Januar 2018, blev en puljeansøgning godkendt til ”kompetence og arbejdskraft for ledige med handicap”, samt at der til budget 2018 gives en indtægtsbevilling (statstilskud) på 1.224.000 kr. til at afholde udgifter til projektet.


Projektet har til formål at styrke indsatsen for ledige med handicap med under 1 års ledighed, samt samarbejde med virksomheder og viden på handicapområdet.

 

Derudover vil projektet holdningspåvirke, informere og skabe tættere samarbejde mellem ledige med handicap og virksomheder. Der forventes to medarbejdere ansat i forbindelse med projektet.


Dette projekt er i den grad relevant for Høje Taastrup Kommune, som på det specialiserede socialområde har haft flere udfordringer med uforudsete udgifter.

 

Desuden er de fleste arbejdspladser rundt omkring ikke vant til mennesker med handicap og har derfor brug for en holdningspåvirkning som man ligger op til i projektet.

 

Jeg håber projektet vil åbne virksomhederne i kommunen op for andre muligheder end de gængse, og for at kunne skabe et mere inkluderende arbejdsmarked med forskellige medarbejdere med forskellige udfordringer.