3. december 2017

Valget er overstået. Nu er det i arbejdstøjet

Byrådet konstituerer sig Nu er det ved at være to uger siden, der var kommunalvalg. For os her i Høje-Taastrup kommune gik det desværre ikke, som vi havde håbet, på trods af en meget flot indsats fra kandidater, bestyrelse og øvrige medlemmer. Tilbagegang blev desværre resultatet, ikke blot en mindre tilbagegang, men en tilbagegang, der bl.a. grundet manglende valgforbund også samtidig betød, at vi gik fra 7 til 5 mandater.

Peter faarbæk, formand for byrådsgruppen

Partiforeningen har allerede så småt taget fat på evalueringen af valget– en opgave, som skal have den nødvendige tid, fordi den er vigtig for det fremtidige arbejde.

 

Byrådsgruppen er begyndt at forberede den kommende byrådsperiode. Valget af borgmester er desværre givet, men alle de øvrige opgaver og poster i byrådet, og i vores egen gruppe skal fordeles, så vi er klar til at gå i gang 1. januar.

 

Vi har i den forbindelse sammen med enhedslisten valgt at indgå en fælles konstitueringsaftale med det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og de Radikale Venstre, der betyder, at vi i fællesskab har fordelt posterne.

 

For Socialdemokratiet betyder det bl.a., at vi har fået tildelt formandsposten i Plan- og Miljøudvalget samt næstformandsposterne i Arbejdsmarkedsudvalget og i det særlige udvalg ”Uddannelse til alle”

 

Internt i byrådsgruppen, der nu består af Thomas Bak, Anne Mette Bak, Hugo Hammel og Sabah Abid og undertegnede, har vi herefter konstitueret os således:

  • Formand og næstformand i A-gruppen bliver fremover undertegnede og Thomas Bak
  • I Økonomiudvalget får både Thomas Bak og jeg en plads,
  • Arbejdsmarked bliver med Sabah Abid og Hugo Hammel, der samtidig bliver næstformand i udvalget og vores ordfører på området.
  • Fritid- og kulturudvalget besættes fra vores side af Sabah Abid og Anne Mette Bak, som har ordførerskabet på området.
  • Institutions- og skoleudvalget bliver med Anne Mette Bak og Thomas Bak, hvor Thomas har ordførerskabet.
  • Plan og miljøudvalget bliver varetaget af Hugo Hammel og undertegnede, som varetager formandsposten og ordførerskabet på området.
  • Teknisk udvalg repræsenteres vi af Thomas Bak og Hugo Hammel med sidstnævnte som ordfører
  • I Socialudvalget får vi desværre kun en plads, denne varetages af Sabah Abid, som derfor også naturligt er ordfører på området
  • Sidst men ikke mindst er der Ældre- og sundhedsudvalget, hvor vi fremover er repræsenteret af Anne Mette Bak og undertegnede, med mig som ordfører på området.

 

Foruden disse faste udvalg er der en lang række andre opgaver, der skal løftes i diverse råd, nævn, bestyrelser, som alle lige nu er ved at blive fordelt imellem byrådsmedlemmerne og andre, hvor det er muligt.

 

Der venter os fire spændende år i byrådet, et arbejde som den nye byrådsgruppe glæder os meget til, men også et arbejde hvor vi kommer til at savne de ti dygtige kandidater der også var opstillet på listen, men som der desværre ikke blev plads til i denne omgang. Vi håber vi stadig kan trække på dem i den kommende tid.

 

Særligt kommer vi til at savne Sami og Ekrem, som desværre ikke opnåede genvalg, samt Svend Erik, der efter en lang og flot karriere i byrådet valgte ikke at genopstille denne gang – deres aktive og positive bidrag kommer til at blive savnet, ikke blot i byrådsgruppen, men også i byrådet.