19. november 2017

Stem på Claus Claus Heje til Regionsrådsvalget

Regionsrådsvalget Jeg tillader mig at give et lille opråb til alle os, der er medlemmer i partiforeningerne til at huske at stemme ved Regionsvalget også. Og ikke mindst at stemme personligt på vores egen kandidat Claus Heje. Claus står som nr. 16 på stemmesedlen under liste A.

Per Gravgaard Hansen, kredsformand

Kære alle

Om kun ganske få dage er flere måneders forberedelse og valgkamp slut.

 

For Taastrupkredsens vedkommende har vi ført valgkamp for kredsens kandidat Claus Heje. Claus har udført et fantastisk stykke arbejde og har på fornem vis vist viljen til at kunne påtage sig et politisk stykke arbejde i Regionsrådet.

 

Valget til Regionsrådet har altid stået i skyggen af kommunalvalget. Dette til trods for, at netop Regionsrådet har det overordnede ansvar for vores sundhed, erhvervspolitik, uddannelse og som koordinator for den kollektive trafik i Region Hovedstaden mv. Region Hovedstaden er den største af de 5 regioner med en befolkning på 1,8 millioner borgere. Den har et årligt budget på mere end 38 milliarder kr. og har mere end 40.000 ansatte. En institution som er vigtig for vores hverdag og trivsel. Det håber vi, at vi kan få ændret den 21. november 2017.

 

Vestegnen er slet ikke repræsenteret i Regionsrådet og det til trods for, at vi har mange borgere og at Vestegnen er et meget vigtigt område for hele Region Hovedstaden.

 

Jeg tillader mig derfor at give et lille opråb til alle os, der er medlemmer i partiforeningerne til at huske at stemme ved Regionsvalget også. Og ikke mindst at stemme personligt på vores egen kandidat Claus Heje. Claus står som nr. 16 på stemmesedlen under liste A.

I må også gerne anbefale venner, familie, kollegaer og naboer at stemme på Claus Heje. Hvis I har lyst kan I printe den vedhæftede fil ud og lægge i naboens postkasse eller give den til venner og familie.

 

Ved sidste valg i 2013 havde vi opstillet Majbrith Brander, som på trods af en stor indsats desværre manglede ca. 540 stemmer i at blive valgt.

 

Det er vores håb, at du vil være med til at stemme på Claus Heje så han kan få så mange personlige stemmer, at han bliver valgt.

Det vil være et vel fortjent skulderklap til Claus, og som bonus meget vigtigt for din partiforening og for Vestegnen som helhed.

 

I ønskes alle en god valgdag.