Velfærd

Et mere retfærdigt Danmark. Vi vil investere i bedre dagtilbud og skoler for vores børn. I et sundhedsvæsen med de bedste og nyeste behandlinger. Og i en værdig ældrepleje for vores ældre.


 

I Danmark tager vi hånd om hinanden. Det har været den røde tråd i Socialdemokratiets politik gennem hele vores partis historie, hvor vi altid har arbejdet for at forbedre velfærden og livsmulighederne for alle danskere. 

 

Men vores velfærd er i disse år presset på flere fronter. Vi bliver som befolkning hele tiden ældre. Dertil kommer stigende medicinudgifter, flere med kronisk og psykisk sygdom samt flere flygtninge, der udfordrer de offentlige budgetter. Samtidig er kvaliteten i den offentlige sektor ikke godt nok på alle stræk. Der er for stor forskel på kvaliteten i dagtilbud. De ældre får ikke alle steder en værdig omsorg og pleje på grund af travlhed. Og der er markante forskelle i danskernes sundhed – også når det gælder vores børn. 

 

Mens andre partier ønsker velfærdsforringelser, vil Socialdemokratiet skabe tryghed om vores velfærd. Vi vil år for år afsætte flere penge til den offentlige sektor, så vi i 2025 har 26,5 mia. kr. mere til velfærd end i dag. Det svarer til en gennemsnitlig årlig stigning i det offentlige forbrug på 0,6 pct. de næste ti år.

 

Socialdemokratiet vil styrke den nære velfærd, dér hvor den møder danskerne. Vi vil investere i bedre dagtilbud og skoler for vores børn. I et sundhedsvæsen med de bedste og nyeste behandlinger. Og i en værdig ældrepleje for vores ældre.

 

Læs mere om vores politik for:

børn og undervisning ,

sundhed og

ældre


Fingrene-væk-reform
 

Der er behov for at nytænke den offentlige sektor, så den skaber bedre velfærd, sammenhæng og højere kvalitet for borgerne. Derfor vil Socialdemokratiet gennemføre en fingrene-væk-reform i den offentlige sektor, der skal sætte fagligheden først og skabe større arbejdsglæde og bedre resultater. Og hvor vi gør op med unødig procesregulering, dokumentationskrav og kontrol af de offentligt ansatte.

 

En fingrene-væk-reform skal realisere fire mål for udviklingen af den offentlige sektor:

  • Velfærdskontrakt med medarbejderne skal sikre bedre velfærd og mere frihed til faglighed
  • Stærkere ledelse lokalt på de offentlige arbejdspladser
  • Omstilling til tidligere indsats og forebyggelse, frem for behandling
  • Velfærden skal tættere på borgerne

 Læs mere under Velfærd og sundhed.