Velfærd og sundhed

Et retfærdigt Danmark Vi vil have bedre dagtilbud og skoler, skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse og sikre en tryg alderdom for alle.


I Danmark står vi sammen. Vi er stolte af vores velfærdsmodel. Den skaber tryghed, retfærdighed og muligheder for den enkelte med et stærkt fællesskab som fundament. Men vores velfærd er i disse år presset på flere fronter. Vi bliver som befolkning hele tiden ældre. Dertil kommer stigende medicinudgifter, flere med kronisk og psykisk sygdom samt flere flygtninge, der udfordrer de offentlige budgetter. Samtidig er kvaliteten i den offentlige sektor ikke godt nok på alle stræk. Der er for stor forskel på kvaliteten i dagtilbud. De ældre får ikke alle steder en værdig omsorg og pleje på grund af travlhed. Og der er markante forskelle i danskernes sundhed – også når det gælder vores børn.

De problemer skal vi tage hånd om. Så uddannelse og sundhed også i fremtiden er for alle, og ikke kun for de få. Så vores børn får den bedste start på livet med gode vuggestuer, børnehaver og skoler. Så der er tryghed i alderdommen for alle.

Derfor vil Socialdemokratiet frem mod 2025 hvert år i gennemsnit bruge ca. 3 mia. kr. mere på velfærd. Sådan kan vi sikre velfærden i takt med, at vi bliver flere ældre, og samtidig skabe rum til målrettede velfærdsforbedringer.

Bedre dagtilbud og skoler
Vores børn er det vigtigste, vi har. Socialdemokratiet vil kæmpe for gode vuggestuer og børnehaver, så alle børn kommer godt på vej i livet. Uddannelse er dét, der skal gøre Danmark rigere i fremtiden. Derfor vil Socialdemokratiet styrke skoler og uddannelser, ikke skære ned på uddannelsesinstitutionerne eller SU’en, som regeringen gør.

Læs mere om vores politik for børn og undervisning

Et sundhedsvæsen i verdensklasse
Det danske sundhedsvæsen skal være nr. 1 i verden. Derfor vil Socialdemokratiet prioritere flere midler til kræftbehandling og forskning. Bedre sundhed og højere levealder skal være for alle. Socialdemokratiet vil styrke forebyggelsen, så færre bliver syge. Det gælder ikke kun sygdomme i kroppen, men også i sindet. Mistrivsel og psykisk sårbarhed blandt børn og unge må ikke udvikle sig til alvorlig psykisk sygdom.

Læs mere om vores sundhedspolitik 


En tryg alderdom
Der skal være tryghed for vores ældre. De skal have en værdig pleje med respekt, omsorg og medbestemmelse. De mange konkurser, vi ser i ældreplejen, skaber utryghed. Regeringens løsning er at udlicitere endnu mere. Socialdemokratiet vil stille større krav til de private leverandører. De skal dokumentere kvalitet og en robust økonomi samt bære et ansvar, hvis det går galt.

 

Tryghed i alderdommen er også at kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, når helbredet og kræfterne svigter. Socialdemokratiet vil ikke – som regeringen – bede nedslidte danskere om at blive længere i arbejde, så de mest velstillede kan få en topskattelettelse.

Læs mere om vores ældrepolitik