Udviklingsbistand

En styrket indsats i nærområderne. Vi har et ansvar for at hjælpe de millioner af flygtninge, som er flygtet fra død, ødelæggelse og sult til Syriens nærområder.


Socialdemokratiet vil prioritere en indsats i nærområderne. Verden står i en historisk flygtningekrise, hvor 60 millioner mennesker er drevet på flugt af krige og ufred. Vi kan ikke hjælpe alle flygtninge til Danmark. Til gengæld har vi et ansvar for at hjælpe de millioner af flygtninge, som er flygtet fra død, ødelæggelse og sult til Syriens nærområder.

 

Langt de fleste af verdens flygtninge opholder sig i nærområderne. Således befinder 86 % af verdens flygtninge sig – ifølge FN – i Tyrkiet, Pakistan, Libanon, Jordan og Kenya. Nærområdeindsatsen er derfor det absolut vigtigste fundament for at kunne hjælpe mennesker på flugt, ligesom det er vigtigt redskab til at begrænse indvandringen til Europa. Derfor mener vi, at Danmark skal bidrage markant til indsatsen i nærområder. Men det danske bidrag kan naturligvis ikke stå alene. Vi skal derfor samtidig presse på for, at EU målretter langt flere midler til at hjælpe i nærområderne.