Transport

Landet skal bindes bedre sammen. Vi vil investere i den kollektive trafik og vejnettet og sætte en stopper for social dumping i transporterhvervet.


Vi ønsker at fastholde et højt, men realistisk og økonomisk ansvarligt investeringsniveau i vores trafikale infrastruktur. Gode transportforbindelser både i form af et godt vejnet og en god kollektiv trafik er afgørende for at skabe vækst og beskæftigelse og for et mere sammenhængende Danmark.

 

Togfonden
Socialdemokratiet ønsker hurtigere og bedre tog til danskerne. Derfor kæmper vi for at realisere Togfonden, så det fremover kun vil tage en time at rejse fra København til Odense, to timer til Aarhus eller Esbjerg og tre timer til Aalborg. Det er markant hurtigere end i dag.

Togfonden skaber desuden over 20.000 job ved at opgradere jernbanen i hele landet. Det er arbejde til alt fra ingeniører og smede til elektrikere og andre håndværkere, som skal være med at til at opgradere jernbanen. Derfor er det uforståeligt for os, at regeringen ignorerer det flertal i Folketinget, der står bag Togfonden.

Investeringer i kollektiv trafik
Socialdemokratiet vil investere i at forbedre hele den kollektive trafik. Vi har allerede besluttet at bygge mere metro i Hovedstaden og letbaner i de største byer. Vi har satset massivt på at styrke cyklisme med supercykelstier, bedre overgang til kollektiv transport og bedre cykelparkering. Og vi har gjort billetterne billigere uden for myldretiden.

 

Investeringer i vejnettet
Vi vil i de kommende år opleve mere transport på vejene, når flere personer og varer skal transporteres. Socialdemokratiet vil mindske trængsel og tidsspilde i kø på vejene, og derfor skal vi sikre en rimelig balance mellem investeringer i vejnettet og kollektiv transport. Socialdemokratiet har f.eks. været med til at beslutte at bygge en ny motorvej fra Holstebro til Herning, en ny Storstrømsbro og en ekstra etape af Kalundborgmotorvejen samt en udbygning af Køge Bugt Motorvejen.

 

Taxalovgivning
Socialdemokratiet byder de nye muligheder, som teknologien giver, velkommen. Men de nye teknologiske muligheder åbner desværre også for en lang række lovgivningsmæssige huller, som udfordrer vores fællesskab og skaber helt nye muligheder for at unddrage eksisterende lovgivning.

Socialdemokratiet ønsker, at de juridiske gråzoner, der opstår som følge af de nye teknologiske muligheder, bliver identificeret og håndteret. Alle aktører på taxiområdet skal betale skat, og der skal slås hårdt ned på dem, der forsøger at omgå den gældende lovgivning. Om nødvendigt må ny lovgivning på disse områder træde i kraft, så der gælder de samme betingelser for deleaktører som etablerede aktører.

 

Social dumping
Socialdemokratiet vil bekæmpe social dumping, også på transportområdet. Vi skal derfor blandt andet holde fast i sociale klausuler, der sikrer, at vi i Danmark benytter organiseret arbejdskraft med danske løn- og arbejdsvilkår og lærlinge i forbindelse med byggeriet af Femern og udrulningen af Togfonden.