Skat

Et retfærdigt skattevæsen. Vi er imod regeringens ønske om topskattelettelser. Til gengæld vil sikre et retfærdigt skattevæsen, et opgør med skattely og tryghed for boligejere.


Socialdemokratiet har ikke af princip noget imod skattelettelser, og hvis der på et tidspunkt er økonomi til skattelettelser, vil vi prioritere at lette skatten i bunden. Men vi mener ikke, at det er den rigtige prioritering i den nuværende situation for dansk økonomi at give personskattelettelser, der primært kommer de mest velstillede til gavn, hvis vi vil løse de udfordringer, som Danmark står over for. Derfor er vi imod Venstres forslag om at finansiere topskattelettelser med besparelser på SU’en og en højere pensionsalder. I stedet skal vi bruge pengene der, hvor vi ved, de skaber arbejdspladser. Gennem reelle vækstinitiativer, der sikrer bedre rammevilkår for vores virksomheder.

 

Et retfærdigt skattevæsen
Borgernes tillid til skattevæsenet er afgørende for finansieringen af vores velfærdssamfund. Skandalesager og skattegælden er vokset, og tilliden har desværre lidt et knæk.

 

Socialdemokratiet vil genskabe borgernes tillid til skattevæsnet. Det kræver et langt sejt træk med flere ressourcer til SKAT, bedre lovgivning og styrket myndighedssamarbejde. Tager vi ordentligt fat nu, kan vi få et mere retfærdigt skattevæsen, hvor vi sætter ind over for svig, organiseret kriminalitet, skattely, social dumping og unfair konkurrence. Det kan på sigt genskabe tilliden og øge skatteindtægterne.

 

Opgør med skattely
Grænseoverskridende skattespekulation og brug af skattely er en kæmpe udfordring for både det danske og det internationale samfund.

 

Det er fællesskabet, der bliver snydt, når danske virksomheder og enkeltpersoner aggressivt spekulerer i ikke at betale skat, der hvor de har tjent deres penge. Penge de bl.a. har tjent på ryggen af Danmarks høje uddannelsesniveau, gode infrastruktur og stærke velfærdssamfund.

Socialdemokratiet mener, at der skal slås hårdt ned på skattesvindel. Vi har fremlagt en skattelypakke (indsæt link) med fem konkrete indsatsområder til at bekæmpe skattely og skattespekulation. Vi vil intensivere myndighedsindsatsen, indføre hårdere konsekvenser for skattesnyd, sikre bedre beviser om skattesnyd og dobbeltbeskatningsoverenskomster, samt få regeringen til at presse på i EU-arbejdet. Der er god økonomi i at bekæmpe skatteunddragelse. EU-kommissionen har vurderet, at EU årligt går glip af ca. 7.500 mia. kr. i skatteindtægter på grund af skatteunddragelse og skattespekulation.

Tryghed for boligejerne
Socialdemokratiet vil have tryghed for boligejerne. Danskerne betaler cirka 40 mia. kr. i ejendomsskat om året og mange betaler skat på et forkert grundlag. Det dur ikke.

 

Derfor har Socialdemokratiet lavet en bred aftale om et nyt ejendomsvurderingssystem med regeringen, Liberal Alliance, Konservative, og Radikale Venstre. Det nye ejendomsvurderingssystem skal være mere præcist og let forståeligt. De, som har betalt for meget i boligskat, får deres penge tilbage. Her har vi sikret, at også lejerne i de almene boliger og andelsejere, får deres penge tilbage.

 

Et nyt ejendomsvurderingssystem kan ikke stå alene. Det skal hurtigt følges op af en aftale om boligskat, hvis der skal være tryghed og forudsigelighed for boligejerne. En ny aftale om boligskat skal nemlig sikre, at boligskatterne samlet set ikke stiger som følge af de nye vurderinger. For os er det vigtigt, at de forhandlinger ikke kun handler om boligejere, men også handler om lejerne i de almene boliger. Samtidig skal vi have en socialt retfærdig boligskat, hvor dem med de dyreste boliger bidrager mest.