Sundhed og psykiatri

Fri og lige adgang. Vi vil have en kræftbehandling i verdensklasse, sikre læger i hele landet og lige adgang til sundhed og sørge for bedre hjælp til mennesker med psykisk sygdom.


For Socialdemokratiet er det en grundsten i vores velfærdssamfund, at alle danskere har fri og lige adgang til behandling af høj kvalitet, hvis de bliver syge. Derfor ønsker vi fortsat at investere i et stærkt offentligt sundhedsvæsen med høj sundhedsfaglig ekspertise, de bedste behandlingsmetoder og kort ventetid.

 

Kræftbehandling
Det danske sundhedsvæsen skal være førende inden for behandling af kræft, og vi skal være de første til at tage nye og mere effektive behandlinger og lægemidler i brug, så flere danskere kan overleve kræft. Og vi skal styrke forskningen i kræft, så vi kan bane vejen for, at kræft i fremtiden ikke længere er en sygdom, man dør af.

 

Flere skal overleve kræft. Derfor kæmper Socialdemokratiet for, at kræft opspores tidligere og en bedre kræftbehandling med det mål, at tre ud af fire kræftpatienter skal være i live fem år efter diagnosen.

 

Socialdemokratiet vil også styrke forebyggelsen af kræft eksempelvis ved at indføre neutrale cigaretpakker, så børn og unge ikke lokkes til at begynde at ryge. Og så skal vi sikre et bedre liv efter kræft med hurtig og god rehabilitering og genoptræning, uanset hvor i landet man bor.

 

Læger i hele landet
For Socialdemokratiet er det helt afgørende, at alle patienter har lige adgang til sundhed, uanset hvor i landet man bor. I dag er det desværre ikke alle danskere, der har deres egen praktiserende læge tæt på sit hjem. Regeringen er gået til valg på et Danmark i balance. Men når det handler om lige adgang til lægehjælp i hele landet, uanset hvor i landet man bor, sidder regeringen på hænderne. Der er behov for handling.

 

Derfor har Socialdemokratiet foreslået, at praktiserende læger i områder med særlige rekrutteringsudfordringer aflønnes lidt bedre, end lægerne i byerne. Det vil give de praktiserende læger et større økonomisk incitament til at slå sig ned i geografiske yderområder og socialt udsatte områder.

 

Behandlingsgaranti
Socialdemokratiet er optaget af, at alle patienter – uanset om de lider af en fysisk eller psykisk sygdom – hurtigt får at vide, hvad de fejler, og kommer i behandling. Derfor vil vi forkorte ventelisterne og har gjort op med forskelsbehandlingen mellem fysiske og psykiske sygdomme ved at sikre, at udrednings- og behandlingsgarantien gælder for alle.

 

Løft af psykiatrien
Efter at VK-regeringen i 10 år intet havde gjort for at ligestille fysiske og psykiske sygdomme eller nedbringe brugen af tvang i psykiatrien, stod vi i spidsen for et løft på 2,2 milliarder kroner af psykiatrien og satte ambitiøse mål for nedbringelse af tvang. Men vi er langt fra i mål. Derfor vil vi give psykiatrien endnu et markant løft.

 

Lige adgang til sundhed
Socialdemokratiet kæmper for, at flere skal leve bedre og længere liv, og at danskere med kroniske sygdomme skal have bedre hjælp. Derfor vil vi tage et opgør med de forskelle i sundhed, der betyder, at danske mænd med en kort uddannelse og en lav indkomst lever 10 år kortere end andre. Socialdemokratiet vil have forebyggende sundhedstjek og en styrket hjælp med sundhedsplejersker til børn af sårbare og udsatte forældre. Begge dele har Venstre-regeringen skåret bort, siden vi sad i regering.