Miljø

Beskyttelse af vores miljø og natur Vi vil passe godt på vores miljø og natur, så vores børn kan vokse op i en verden, der er mindre forurenet og mere bæredygtig. Hvor vi kan nyde naturen og trække vejret frit uden at blive syg. Hvor vi kan drikke rent vand af hanerne, og hvor man kan spise mad uden at udvikle allergier.


Socialdemokratiet er optagede af at sikre den rette balance mellem miljø og vækst. Vi skal skabe flere arbejdspladser, men det skal ske på en ansvarlig og bæredygtig måde, som vil skabe vækst uden at sætte miljøet over styr. Det gælder også i forhold til landbruget. Vi ønsker et landbrug i vækst og udvikling samtidig med, at vi sikrer mere og bedre natur.

 

Venstre vil slække på natur- og miljøbeskyttelsen. Regeringen har f.eks. tilladt gødskning og sprøjtning på vores §3-beskyttede naturområder, og de har sløjfet randzonerne, hvilket betyder 25.000 ha mindre natur. Det vil også betyde, at der vil blive ledt mange ton ekstra næringsstoffer ud i vores vandløb til stor skade for naturen og vores drikkevand.

 

Socialdemokratiet mener, at Danmark fortsat skal have fokus på grøn omstilling. Derfor vil vi investere mere i grøn teknologi. Forskning i grøn teknologi øger vores eksport, forbedrer vores konkurrenceevne, skaber nye arbejdspladser og er en gevinst for miljøet.

 

Danmark skal gå forrest i kampen mod skadelige stoffer. Vi vil ikke finde os i, at vores mad, tøj og plasticprodukter øger risikoen for kræft, abort eller sender piger for tidligt i puberteten. Derfor arbejder vi på at få gennemført EU-regulering på området, da det vil give den bedste forbrugerbeskyttelse. Men vi er også klar til at bruge de muligheder, der findes til at lave national regulering, hvis der er grundlag for det.