Landdistrikter

Et sammenhængende Danmark. Vi ønsker et land i balance og arbejder derfor for et sammenhængende Danmark med vækst og muligheder i alle dele af landet.


For at sikre et land i balance, skal vi investere i danske arbejdspladser, også uden for de store byer. Det kan vi gøre ved at bevare vores styrkeposition inden for den grønne omstilling og vindindustrien, som sikrer arbejdspladser i hele landet. Da regeringen ville neddrosle vores klimaambitioner ved at annullere de kystnære vindmøller, så var det ikke kun et problem i forhold til den grønne omstilling. Det ville også betyde tab af grønne arbejdspladser til landdistrikterne. Derfor er vi glade for, at vi fik reddet de kystnære vindmøller og dermed tusindvis af job i landdistrikterne.

 

Derudover kæmper vi for at realisere Togfonden, der skal binde Danmark endnu bedre sammen. Og så foreslår vi at styrke Vækstfonden, så virksomheder i højere grad end i dag får adgang til den risikovillige kapital samt lette omkostningen for små og mellemstore virksomheders investering i nye maskiner og IT-udstyr. Det vil styrke produktionsdanmark og dermed komme landdistrikterne og provinsen til gavn.

 

I dag er det ikke alle danskere, der har deres egen praktiserende læge tæt på sit hjem. Regeringen er gået til valg på et Danmark i balance. Men når det handler om lige adgang til lægehjælp i hele landet, uanset hvor i landet man bor, sidder regeringen på hænderne. Der er behov for handling. Derfor har Socialdemokratiet foreslået, at praktiserende læger i områder med særlige rekrutteringsudfordringer aflønnes lidt bedre, end lægerne i byerne. For Socialdemokratiet er det helt afgørende, at alle patienter har lige adgang til sundhed, uanset hvor i landet man bor.

 

Endelig har vi brug for en fordelingspolitik, der tilgodeser hele landet. Venstres fordelingspolitik rammer ikke bare socialt skævt. Den rammer også geografisk skævt. Topskattelettelser og håndværkerfradrag kommer de velstillede kommuner til gavn, mens det er de dårligst stillede kommuner i landdistrikterne, der rammes særligt hårdt af nedskæringer på kontanthjælp, uddannelse og velfærden. Det kan vi ikke være bekendt.