Klima og energi

Vi skal fastholde den grønne førerposition. Vi vil holde fast i vores grønne ambitioner, så vi forbedrer klimaet og skaber grønne job i hele Danmark.


Socialdemokratiet tror på, at vi kan gøre i morgen bedre end i dag. At vi kan gøre os selv uafhængige af fossile brændstoffer og forhindre katastrofale klimaforandringer. Og ikke mindst at vi kan gøre det samtidig med, at vi udnytter det store job- og vækstpotentiale, der er forbundet med den grønne omstilling. For her har vi en styrkeposition.

 

Hvis vi formår at holde fast i den kombination af politisk vilje, et fremsynet erhvervsliv og et nytænkende forskningsmiljø, der har præget den danske energisektor i de sidste mange årtier, kan vi sikre Danmark grøn vækst og grønne arbejdspladser - også i fremtiden. Derfor er vi også glade for, at det lykkes os at få regeringen til at fastholde de grønne ambitioner og de kystnære vindmøller.

 

Vi har allerede dygtige virksomheder, men vi skal blive ved med at udvikle os. Socialdemokratiet vil satse mere på lagringen af vedvarende energi, så vi kan udnytte vindmøllestrømmen bedre, ligesom vi vil elektrificere vores samfund og udvikle nye metoder til at begrænse vandspil, sikre energibesparelser eller genindvinde værdifulde eller sparsomme ressourcer. Det handler om forskning og strategisk erhvervspolitik.