Klima og energi

Vi skal fastholde den grønne førerposition. Vi vil holde fast i vores grønne ambitioner, så vi forbedrer klimaet og skaber grønne job i hele Danmark.


Socialdemokratiet tror på, at vi kan gøre i morgen bedre end i dag. At vi kan gøre os selv uafhængige af fossile brændstoffer og forhindre katastrofale klimaforandringer. Og ikke mindst at vi kan gøre det samtidig med, at vi udnytter det store job- og vækstpotentiale, der er forbundet med den grønne omstilling. For her har vi en styrkeposition.

Hvis vi formår at holde fast i den kombination af politisk vilje, et fremsynet erhvervsliv og et nytænkende forskningsmiljø, der har præget den danske energisektor i de sidste mange årtier, kan vi sikre Danmark grøn vækst og grønne arbejdspladser - også i fremtiden.

Vi har allerede dygtige virksomheder, men vi skal blive ved med at udvikle os. Derfor vil Socialdemokratiet satse på lagring af vedvarende energi, så vi kan udnytte vindmøllestrømmen bedre, ligesom vi vil satse på elektrificering af vores samfund og udvikling af nye metoder til at begrænse vandspild, sikre energibesparelser og genbruge værdifulde eller sparsomme ressourcer.