Forsvar

Ansvar hjemme og ude i verden Vi ønsker et effektivt forsvar, så vi står vagt om vores lands sikkerhed og samtidig bidrager til at løse opgaver ude i verden.


Danmark har brug for et velfungerende og effektivt forsvar, der både kan håndtere vores sikkerhed som nation og samtidig kan bidrage til at løse opgaver ude i verden.

 

Vi skal være i stand til at håndhæve Danmarks territoriale suverænitet, hvis andre nationer udviser aggressiv adfærd. Og vi skal have et robust hjemmeværn til at løse væsentlige samfundsopgaver samt et kommunalt og statsligt beredskab, der kan håndtere eksempelvis storme og oversvømmelser.

 

Ude i verden skal vores danske soldater fortsat aktivt deltage i at fremme demokrati og opretholde international fred og sikkerhed. Særligt udviklingen med IS og de mange terrorangreb i Europa viser, at bekæmpelse af terrorisme skal tages alvorligt. Danmark skal kunne bidrage i bekæmpelsen af terrorisme med et stærkt forsvar og med fortsat deltagelse i både FN-missioner og internationale missioner.

 

Når vi udsender vores soldater, er det afgørende for Socialdemokratiet, at de har opbakning fra et bredt flertal i Folketinget. Det skylder vi vores soldater. Og det er lige så vigtigt, at vi er der for dem, når de kommer hjem – nogle desværre med ar på krop eller sjæl. Det ansvar tager vi på os. Derfor har Socialdemokratiet foreslået at afsætte flere penge til vores veteraner, end regeringen har gjort. Vi er ikke i mål, og vi kan og skal gøre det bedre. Det skylder vi vores veteraner og deres pårørende. Vi skal passe godt på dem, der har passet godt på os.