Flygtninge og udlændinge

Et Danmark der hænger sammen. Vi skal sikre en balance, hvor vi hjælper mennesker, der er drevet på flugt, og samtidig sikrer, at integrationen kan følge med herhjemme.


I Socialdemokratiet ønsker vi at skabe en ny balance i udlændinge- og integrationspolitikken. En balance, hvor vi hjælper mennesker, som er drevet på flugt, samtidig med at vi sikrer, at integrationen kan følge med herhjemme. Hvor vi begrænser tilstrømningen og samtidig siger klart til dem, der kommer her til, at i Danmark har man ret til at deltage, men også pligt til at bidrage.

 

Asylpolitik

Vi oplever i disse år et historisk højt flygtninge- og migrationspres. I Socialdemokratiet mener vi, at vi skal hjælpe mennesker på flugt, men vi skal også kunne følge med herhjemme – i kommunerne og som borgere. For Socialdemokratiet handler det om at finde balancen mellem at hjælpe mennesker i nød og at sikre, at vores land hænger sammen, og at vi fortsat har råd til det høje velfærdsniveau, der kendetegner vores samfund. Vi skal behandle flygtninge ordentligt og rimeligt. Samtidig skal vi have en realistisk tilgang til de integrationsmæssige udfordringer, som et stort antal flygtninge medfører i Danmark.

 

Derfor har vi strammet asylreglerne og skærpet kravene til indvandrere og flygtninge. Og vi vil også fremover føre en stram og konsekvent asylpolitik, der gør Danmark rustet til at håndtere flygtninge- og migrationspresset.

 

Integration

Vi har set, hvor galt det kan gå, når der ikke stilles krav. Alt for mange flygtninge og indvandrere, der er kommet til Danmark i de seneste årtier, er på overførselsindkomst. Mere end hver anden ikke-vestlig indvandrer i den erhvervsaktive alder er uden arbejde. Det er ikke godt nok – og det kræver handling.

 

Pligt og ret skal følges ad. Det er den centrale forudsætning for at få integrationen til at fungere. Det er fundamentalt i Danmark, at vi stiller krav om, at man skal bidrage til samfundet. Alle skal yde det, de kan.

 

Derfor er det Socialdemokratiets politik, at kommer man til Danmark, skal man tage et arbejde, hvis der er et at få. Hvis ikke, skal man i stedet gøre nytte – f.eks. i nyttejob, løntilskud eller virksomhedspraktik. Flygtninge og indvandrere skal ikke ende som klienter. De skal hurtigst muligt i arbejde eller uddannelse. Det betyder, at flygtninge i udgangspunktet skal bidrage for at modtage økonomisk understøttelse. Og de skal lære det danske sprog.

 

Der skal være frie og lige muligheder for at leve det liv, man gerne vil. Værdier som ytringsfrihed, religionsfrihed og ligestilling skal på skoleskemaet. Vi skal vise en anden levevej end den doktrinære, religiøse vej. Og vi skal som samfund aktivt hjælpe dem, der føler sig fanget i undertrykkende islamiske miljøer med at bryde ud og starte forfra.

 

Radikalisering

Vi skal gå kontant til værks over for radikaliserede unge: Vi tager deres pas, deres opholdstilladelse, retsforfølger dem og forhindrer dem i at indrejse til områder, hvor terrororganisationer deltager i væbnet konflikt. Derudover mener Socialdemokratiet, at kampen mod terror og radikalisering også skal foregå på internettet. Online-radikalisering og cyber-ekstremisme skal bekæmpes i langt større grad, end tilfældet er i dag.

 

Men det er også vigtigt at forebygge, at unge mennesker færdes i ekstremistiske miljøer og opildnes til terror eller til at blive hellige krigere. Derfor skal vi sætte ind med en lang række tiltag mod radikalisering. Det skal vi blandt andet gøre med nultolerance over for ekstremisme i fængslerne. Og vi vil gøre det nemmere at skifte spor og komme ud af et ekstremistisk miljø eller en bande. Derfor vil vi sætte ind ved at styrke exit-programmerne og tilbyde rollemodeller.