Erhverv

Et rigere Danmark. Vi skal sikre et dansk erhvervsliv i vækst, så vi fastholder og skaber danske arbejdspladser i fremtiden.


Virksomheder etableret i Danmark kan sælge deres varer til hele verden. Det skyldes, at Danmark har et af de bedste erhvervsklimaer i verden. Det er en position, vi skal værne om, så vi fortsat sikrer, at Danmark er et attraktivt sted at etablere og drive virksomhed.

 

Virksomheder i Danmark skal også i fremtiden have de bedst mulige vilkår, hvis de skal klare sig i den globaliserede verden. Derfor har Socialdemokratiet foreslået en vækstreform og en opkvalificeringsreform, der tilsammen skal sikre vækst og skabe danske arbejdspladser i fremtiden.

 

I Socialdemokratiet mener vi ikke, at vi løser de udfordringer, som dansk økonomi står over for, med topskattelettelser betalt af blandt andet en højere pensionsalder og besparelser på SU’en. Det er den forkerte vej at gå for Danmark, hvis vi skal fremtidssikre danske arbejdspladser.

 

Vi skal i stedet styrke produktiviteten og konkurrenceevnen ved at understøtte flere investeringer i virksomhederne og forbedre deres rammevilkår. Vi skal øge den tekniske forskning, så vi hele tiden udvikler produktionen i Danmark og understøtter viden i virksomheder i Danmark med den nyeste forskning. Vi skal fastholde ambitionerne for et grønnere Danmark, der skaber tusindvis af arbejdspladser – især i landdistrikterne. Og der skal gang i væksten i hele Danmark. Også virksomheder uden for byerne skal have adgang til risikovillig kapital, ligesom de små og mellemstore virksomheder skal have større tilskyndelse til investeringer, der gør dem dygtigere og øger produktiviteten.

 

Socialdemokratiet har konkret foreslået at afsætte 3 mia. kr. i 2025 til en vækstreform. Vi er ambitiøse, når det kommer til at styrke dansk erhvervsliv, der skal skabe fremtidens nye arbejdspladser.

 

Derudover har Socialdemokratiet foreslået at afsætte 1,5 mia. kr. til en opkvalificeringsreform, der skal sikre, at vi fortsat har den dygtigste arbejdsstyrke, så virksomhederne fremover kan ansætte dygtige danske medarbejdere på ordentlig løn- og arbejdsvilkår.