Principprogram

Politik handler om viljen til at skabe forandringer, og politik handler om værdier. Socialdemokratiet har i mere end 140 år været en afgørende drivkraft for forandringer af det danske samfund.


I alle årene har vores grundlæggende værdier været frihed, lighed og solidaritet. De værdier går aldrig af mode.

Der er sket meget, siden Socialdemokratiets første principprogram blev skrevet i 1876. Mange af de målsætninger Socialdemokratiet havde dengang, er for længst blevet gennemført, og samfundet er ændret helt grundlæggende. Derfor har vores udfordringer og vores svar også ændret sig med tiden. Men de grundlæggende værdier, der præger vores arbejde, er de samme. Og der er stadig meget at kæmpe for.

Der er stadig mange, der ikke får en fair chance for at bruge deres evner og realisere deres drømme på grund af deres sociale baggrund. En del af livsnerven for Socialdemokratiet er at skabe lige muligheder uanset social baggrund.

Samtidig er det vigtigt at huske, at Socialdemokratiets værdier om frihed, lighed og solidaritet ikke er begrænset til Danmark. Tværtimod er vi en del af en international bevægelse. Og alt for mange steder i verden er det stadig de få, der sidder på goderne, mens vores grundlæggende værdier om frihed, lighed og solidaritet har trange kår.

Derfor er der også i et internationalt perspektiv stadig brug for et stærkt Socialdemokrati med stærke værdier.

Vores principprogram er rammen for vores løbende politikudvikling. En politik der altid har sit afsæt i en uopslidelig tro på, at man med engagement og hårdt arbejde kan gøre en forskel til det bedre.

Pincipprogrammet "Hånden på hjertet” er fra 2004. I 2015 blev udviklingen af vores syvende principprogram igangsat. Siden da har flere tusind socialdemokrater været involveret i arbejdet og bidraget til udkastet til vores nye principprogram ”Fælles om Danmark”. Principprogrammet blev vedtaget på kongressen i september 2017.

Filer:


Hånden på hjertet.pdf
PDF
1 MB
Udkast til principprogram Fælles om Danmark.pdf
PDF
5 MB