Praktikplads hos Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet

Brænder du for at få international erfaring i en af EU's institutioner og et uvurderligt kendskab til, hvordan EU fungerer i praksis? Har du mod på et hektisk og lærerigt semester i det politiske maskinrum hos Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet? Nu har du chancen for at blive en del af Socialdemokratiets hold i EU, da vi søger praktikanter til ansættelse i Bruxelles i perioden den 29. januar-13. juli 2018.


De tre socialdemokratiske medlemmer af Europa-Parlamentet – Jeppe Kofod, Christel Schaldemose og Ole Christensen – søger hver især praktikanter for forårssemesteret 2018, og du har mulighed for at blive tilknyttet et af medlemmerne.

Vi lægger vægt på, at du får en interessant og lærerig tid hos os, og garanterer udfordrende opgaver, der både giver indsigt i Europa-Parlamentets arbejdsgange og arbejdet for en politiker. Du får samtidig mulighed for at sætte dit eget præg på hverdagen og arbejde med områder, du har særlig interesse for. Du får selvstændigt ansvar for enkelte arbejdsområder, mens der ligeledes vil være opgaver, der går på tværs af delegationens tre kontorer.


Vi tilbyder et unikt indblik i Europa-Parlamentets arbejde, hvor du også får mulighed for at rejse med til Strasbourg og opleve en plenarsamling på forreste række.

Arbejdsopgaver

Dine arbejdsopgaver er alsidige og vil i høj grad afhænge af dine interesser og kompetencer. Du vil blandt andet skulle:

 

  • Udarbejde notater om og analyser af lovforslag og andre politiske sager.
  • Følge lovgivningsarbejdet i Europa-Parlamentets udvalg.
  • Udarbejde skriftligt materiale som eksempelvis debatindlæg, taler og pressemeddelelser samt svar på henvendelser fra borgere og interesseorganisationer.
  • Holde oplæg for uddannelsesinstitutioner og andre besøgsgrupper.

 

Din profil

Vi forventer, du er i gang med en samfundsvidenskabelig eller journalistisk/kommunikativ uddannelse. Du kan være alt fra jurist til journalist. Det er vigtigt for os, at du har et grundlæggende EU-kendskab, og at du har indsigt i Socialdemokratiets grundholdninger og værdier. Det er ikke et krav, at du har været aktiv for Socialdemokratiet, eller at du er medlem af partiet. Vi lægger vægt på, at du er en skarp formidler, mundtligt såvel som skriftligt, og at du har en skarp analytisk sans. Gode engelskkundskaber er et krav.
 

Vilkår

Det er en forudsætning, at praktikopholdet kan indgå som en del af din uddannelse. Vi yder et månedligt bidrag til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med dit ophold i Bruxelles. Herudover betaler vi flybilletter ved rejsen til og fra Bruxelles og en tur til Danmark undervejs i dit ophold. Udgifterne til en tur til Strasbourg dækkes ligeledes. Endelig er vi også behjælpelige med at finde bolig. Det er endvidere muligt at søge legater og stipendier.


Ansøgning vedlagt CV, karakterer og eventuelle udtalelser og andre relevante dokumenter fremsendes i ét samlet dokument pr. e-mail til politisk konsulent Mikkel Bang Andersen (mikkel.andersen@europarl.europa.eu) mærket "Praktikant" senest mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00.

 

Samtaler forventes at finde sted i København den 27. oktober 2017. Hvis du bliver indkaldt til samtale, vil vi bede dig om at løse en mindre opgave til brug ved samtalen. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Mikkel Bang Andersen på e-mail eller via telefon +32 228 374 64 / +45 60 17 47 2.