Tidligere DIPD projekter


Egypten - Egyptian Social Democratic Party
I Egypten har vi siden 2012 samarbejdet med Egyptian Social Democratic Party (ESDP), der blev etableret kort efter revolutionen i januar 2011.

 

Kontakten mellem ESDP og Socialdemokratiet begyndte tilbage i sommeren 2011, og ESDP er i dag blandt andet observerende medlemmer af vores europæiske parti, PES, og i det globale netværk, Progressive Alliance samt medlem af Socialist International.


I partnerskabet mellem Socialdemokratiet og ESDP har vi i 2012-2014 haft særligt fokus på at styrke det interne partiuddannelsessystem i ESDP og på at fremme unges deltagelse og indflydelse internt i partiet.
Det seneste projekt blev afsluttet i juni 2014, med et daværende håb om at vi i 2015 kunne starte et nyt samarbejde op igennem en socialdemokratisk tænketank. Grundet stigende politiske uroligheder og begrænsninger i det politiske råderum blev denne fase dog aldrig igangsat.


Læs mere om de egyptiske socialdemokrater og vores samarbejde. 


undefined

Delegation fra Egypten på besøg til DSU kongres i 2012.

 

undefined

Mogens Lykketoft med vores delegation fra Egypten, juni 2014 .

 

Ghana – National Democratic Congress
I Ghana har vi arbejdet i samarbejde med regeringspartiet, National Democratic Congress (NDC), der i december 2012 efter en tæt valgkamp mod det konservative NPP, sikrede sig en ny periode ved roret som leder af et af Afrikas førende demokratier og fremadstigende nationer.

 

Partnerskabet mellem Socialdemokratiet og NDC startede i marts 2012 med fokus på tre hovedområder; ideologisk styrkelse og politikudvikling, organisationsopbygning og kommunikation, samt kvinders ligestilling.


Læs mere om NDC.


undefined

Steen Christensen i Ghana 2012. Her til en workshop om kapasitetsopbygning.

 

undefined

Stemningsbillede fra Ghana foråret 2015.