29. august 2017

Fælles om Danmark

Socialdemokratiet er en folkelig bevægelse, der arbejder for fremskridt for alle. Både dem vi har opnået og dem vi har til gode.

Socialdemokratiet er en folkelig bevægelse, der arbejder for fremskridt for alle. Både dem vi har opnået og dem vi har til gode. Vi insisterer på, at i morgen skal blive bedre end i dag, og at den næste generation skal få det bedre end den forrige.

 

Det er Socialdemokratiets politiske projekt. Sådan har vi skabt Danmark. Skridt for skridt, aftale for aftale.

 

Vi er et af verdens rigeste, mest lige og trygge lande. Derfor siger vi, at den bedste danske opfindelse er Danmark. Fordi Danmark ikke er kommet af sig selv. Det er resultatet af politiske valg og danskernes hårde arbejde gennem generationer. I foreningerne, organisationerne og de lokale fællesskaber. Rygraden i vores velfærdssamfund.

 

Velfærdssamfundet bygger på tillid. Vi stoler på, at alle bidrager med det, de kan, og vi forventer, at de gør det. Vi har tiltro til hinanden. Og når vi stoler på hinanden, tør vi gå sammen om de store opgaver: fødestuer, folkeskoler, folkepension. Om børnene og bedsteforældrene. Og om hinanden. Man får hjælp, hvis man får det svært. En ordentlig behandling, hvis man bliver syg eller mister sit arbejde. Muligheder, uanset hvem man er, hvor man kommer fra og hvor man bor.

 

Tillid giver tryghed, og tryghed giver mod.

 

I Danmark tør vi sige, vi er i tvivl, fordi vi stoler på, at ingen bruger det imod os. Vi tør tage en chance og skifte spor. Vi tænker højt og siger fra, fordi vi er vokset op i et samfund, hvor vi tror på retfærdighed. Vi har tillid til det fællesskab, vi er en del af.

 

Vi giver plads til de frie markedskræfter og nyder godt af den virkelyst og velstand, de skaber. Og samtidig begrænser vi kapitalismens skyggesider og fordeler ressourcer og muligheder, så de kommer alle til gavn. Det er vores sociale kontrakt mellem marked og fællesskab. Private virksomheder har gode rammer i form af frihandel, veluddannede medarbejdere, udtalt frihed til at hyre og fyre. Til gengæld har vi krævet, at der bliver passet ordentligt på samfund, mennesker og natur i form af investeringer i velfærd, ordentlige vilkår for lønmodtagerne og tryghed for borgerne.

 

Det er ikke kun retfærdigt. Det er også rigtigt. Ikke alene har flere fået del i goderne. Der er også blevet flere goder at få del i.

 

Tanken bag den danske samfundsmodel er såre simpel:

 

Et konkurrencedygtigt erhvervsliv forudsætter veldrevet velfærd.
Veldrevet velfærd forudsætter et konkurrencedygtigt erhvervsliv.

 

Kernen i samfundsmodellen er fællesskab, og Socialdemokratiet tror på, at fællesskabet er fremtiden. Lokalt, nationalt, internationalt. Nu som altid er vi tilhængere af FN, NATO og EU. Vi arbejder for at styrke internationalt samarbejde. Fordi det gør verden til et bedre sted.

 

Verden er blevet rigere og tryggere de seneste 25 år. Færre er fattige. Flere børn kommer i skole. Færre sulter. Vi lever længere.  Det går fremad med ligestillingen mellem mænd og kvinder. Seksuelle minoriteter har nogle steder fået flere rettigheder og et tryggere og friere liv. Flere lande handler mere med hinanden. De nedbryder gamle toldmure og opbygger nye relationer.

 

Er vi i mål? Nej, det er vi ikke. Vi har stadig meget at kæmpe for. Hvis fremskridtene skal fortsætte, skal vi fortsætte med at forme fremtiden og få alle med.

 

Vi har brug for et bedre internationalt samarbejde, så vi for alvor kan håndtere fælles grænseoverskridende problemer. Ulighed, klimaforandringer, kriminalitet, flygtningestrømme, skattesvindel og terrorisme.

 

Og vi har brug for at stå sammen i en tid, hvor verden for første gang i årtier ser ud til at blive mere ustabil og usikker.

 

Med en aggressiv og økonomisk presset Putin, der fra Rusland forsøger at splitte og destabilisere de vestlige samfund. Med en tyrkisk præsident, der ruller fundamentale borgerrettigheder tilbage og indskrænker demokratiet. Hvor Nordafrika og Mellemøsten stadig hærges af borgerkrigene i Syrien og Yemen og vores kamp mod ISIL på tværs af landegrænser. Hvor terrorister angriber vores levevis, og millioner af mennesker er på flugt fra krig, fattigdom og klimaforandringer.

 

EU er en del af svaret. Vi socialdemokrater er glødende europæere. Det er derfor vi har en plan og ambition om, hvordan vores fælles union skal udvikle sig. Vi vil et mere socialdemokratisk Europa, ligesom vi vil et endnu mere socialdemokratisk Danmark.

 

Vi har brug for et Europa for folket. Hvor fri bevægelighed også er fair bevægelighed. Vi europæere skal stadig kunne rejse frit rundt i Europa for at studere eller arbejde. Men lønmodtagernes rettigheder skal ikke trædes under fode. Og vi skal ikke eksportere velfærdsydelser og sociale problemer til hinanden.

 

Vi har brug for et EU, der får styr på de ydre grænser, så landene lettere kan holde styr på de indre. Vi må sætte en bund under selskabsskatten, så vi undgår et ræs mod bunden, og indføre en finansskat for at forhindre usund spekulation i kaste os ud i en ny finanskrise.

 

Vi skal spille en aktiv rolle i verden. For vores egen skyld. Og for verdens skyld. Mere end længe er der brug for internationalt fællesskab for at skabe frihed og tryghed.

 

Den danske samfundsmodel er et af de bedste svar på den utryghed og ulighed, der stiger i stort set alle vestlige samfund i de her år. Hvilken anden samfundsmodel har skabt så megen velstand og så mange muligheder for så mange, uden at det er gået ud over den enkeltes frihed?

 

Dansk økonomi er i fremgang. Færre er arbejdsløse, flere tager en uddannelse. Ventelisterne på sygehusene bliver kortere, danskerne lever længere.

 

Det går den rigtige vej. Men mange steder føles det alligevel forkert. Og med god grund. Ikke alle har fået del i fremskridtene de senere år. Forskellene er blevet større. Geografisk, økonomisk, menneskeligt.

 

Fødselsattesten fortæller for ofte, hvordan livet kommer til at forme sig. Postnummeret afgør, om hjælpen når frem i tide. Ufaglærte ser deres job forsvinde. Udenlandsk arbejdskraft presser løn og arbejdsvilkår.

 

De fattigste danskere dør 10 år tidligere end de rigeste. Alt for mange børn kan ikke læse og skrive, når de forlader folkeskolen.

 

Middelklassen får kortere kontrakter og mere usikre ansættelser. På landet kan man ikke låne til et hus, selvom man har fast arbejde og en sund økonomi. I de store byer får almindelige familier sværere ved at finde lejligheder, de har råd til at bo i.

 

Mange oplever et velfærdssamfund, der kører på pumperne. Børnehaver med for få pædagoger, patienter på gangene på sygehusene, plejehjem hvor de ældre ikke kan få hjælp til at komme op af sengen.  Samtidig hører man den ene historie efter den anden om, hvordan skattesvindlere og bedragere snyder samfundet for milliarder. Vores samfund kan ikke holde til den skævhed.

 

Ligesom det ikke kan holde til årtiers uløste integrationsproblemer og voksende parallelsamfund. For mange er kommet ind i Danmark uden at blive en del af Danmark. Radikalisering, kriminalitet og social kontrol. De er ikke med i fællesskabet og får ikke del i friheden. Og endnu værre. Vores andres frihed bliver også mindre.

 

Forskellene er vokset de senere år. Og når forskellene bliver for store, falder fællesskaber fra hinanden.Danmark er for lille til store forskelle.

 

Den tillid, som vores forældre og bedsteforældre byggede Danmark på, kan ikke holde til, at sammenholdet bliver for svagt. Vi ser det allerede. Tilliden til vores fælles institutioner falder. Tilliden til politikerne falder. Og måske allerværst: Tilliden falder til, at vores børn får et bedre liv end os. Det gør os fattigere. Menneskeligt og økonomisk.

 

Vi kæmper for at genskabe tilliden. For at skabe tryghed og lighed. Vi vil styrke og udvikle alt det, der gør Danmark stærk.

 

For os handler politik om konkrete resultater, som flytter Danmark i en mere retfærdig retning. Særligt inden for fem områder.

 

For det første: et stærkere velfærdssamfund. Alle skal kunne læse og skrive, når de er færdige med folkeskolen. Vi har brugt generationer på at skabe lige muligheder på papiret. Nu skal de blive til lige muligheder i virkeligheden. De ældre skal have en god alderdom. Og de skal vide, hvornår de kan gå på pension. De syge skal have den nyeste og bedste behandling, men færre skal få brug for den. Forebyggelse frem for behandling, når skaden er sket.

 

Vi må erkende, at det økonomiske handlerum er begrænset og bliver ved med at være det. Vi skal have mere velfærd for pengene. Og det kan vi også få. Men det kræver en helt ny måde at drive den offentlige sektor på. Hvor flere opgaver bliver løst tættere på borgerne. Hvor vi lægger vægt på faglighed og giver de offentligt ansatte friheden til at gøre en forskel. Hvor vi stiller større krav til lederne, men giver dem mere plads til at lede. Vi har brug for en fingrene-væk reform.

 

For det andet: en ansvarlig økonomisk politik og flere arbejdspladser. Dansk økonomi er sund. Men vi skal skabe større vækst og flere danske arbejdspladser. Derfor vil vi fortsætte det høje niveau af investeringer i forskning, og satse på førerpositionerne i dansk erhvervsliv. Bæredygtighed og grøn omstilling. Industriprodukter og fødevarer af høj kvalitet.

 

Virksomhederne skal have bedre muligheder for investere i udvikling og ny teknologi, så de kan klare sig i en stadig hårdere international konkurrence. Og vi vil gennemføre en historisk satsning på uddannelse. Dansk erhvervsliv har brug for mere kvalificeret arbejdskraft. Hvis de ikke har adgang til den, må de afvise ordrer, flytte arbejdspladser ud af landet, eller hente folk andre steder i verden. Vi vil styrke erhvervsskolerne og sørge for, at lønmodtagerne kan efteruddanne og opkvalificere sig, så de kan følge med, når kravene stiger. 

 

For det tredje: styr på antallet der kommer hertil, og en bedre integration. Lad det være sagt som det første: Mennesker flygter ikke for sjov. Vi skal hjælpe mennesker på flugt, ligesom vi gør i dag. Samtidig er der grænser for, hvor mange vi kan tage imod.

 

Vi må ikke tage imod flere, end vi evner at integrere. Vi skal forbedre integrationen. Stille flere krav og være tydeligere omkring vores forventninger. Husk på: Mange nye danskere klarer sig godt. Taler sproget, arbejder hårdt og deltager i samfundet. Fordi de kan og vil. Og fordi vi som samfund har givet dem muligheden. Det skal vi blive ved med. Men resultaterne har ikke været gode nok. Der skal nye metoder til.

 

Samtidig skal vi hjælpe flere ved at sætte ind i nærområderne for at skabe en mere bæredygtig udvikling på det afrikanske kontinent og i Mellemøsten. Sådan forhindrer vi, at nærområderne bukker under for det massive flygtningepres. Og sådan forhindrer vi, at en ny generation af børn og unge går tabt i verdens flygtningelejre.

 

For det fjerde: vi skal løse de stigende sociale problemer. Udsatte børn, som oplever at være kastebolde i et socialt system, hvor det vrimler med tilbud, men for få resultater. Kontanthjælp, arbejdsløshed og misbrug, der går i arv fra en generation til den næste.

 

Vi skal bekæmpe social ulighed. Vi har brugt årtier på at sikre lige muligheder på papiret. Nu skal vi sikre, at alle også kan gribe dem. Og hvis vi vil det, må vi sætte tidligere ind. Vuggestuen og børnehaven skal i højere grad understøtte børnene, så de bliver klar til at begynde i skole. Uddannelse er forudsætningen for, at man kan komme til at klare sig selv. Fordi uddannelse er den bedste vej til et arbejde.

Sidst vi havde magten, kom vi ikke langt nok. Næste gang skal vi gøre det bedre. Næste gang skal vi flytte flere hegnspæle. Den næste socialdemokratiske regering skal måles på sine sociale fremskridt.

 

For det femte: en mere ambitiøs klima- og miljøpolitik. Vi har en grundlæggende etisk forpligtelse til at tage vare på vores fælles klode. Naturen har en værdi i sig selv, og vi skylder fremtidige generationer at passe bedre på den.

En af de største trusler, verden står over for, er klimaforandringerne. Temperaturstigningerne skal stoppes. Derfor er det en bunden opgave grundlæggende at forny den måde, vi forbruger og producerer på. Og Danmark skal turde gå forrest.

 

Samtidig vil vi socialdemokrater insistere på, at der ikke behøver at være en modsætning mellem en bedre miljø- og klimaindsats og mere vækst og flere arbejdspladser. Det er ikke altid nemt at skabe den balance – men vi har vist, at det kan lade sig gøre.

 

Et mere retfærdigt Danmark kræver et bredt samarbejde. Vi er imod enhver form for blokpolitik. Vi samarbejder med alle, så længe resultaterne flytter Danmark i en mere retfærdig retning. Vi går gerne på kompromis for at opnå og forsvare fremskridt, så Danmark bliver ved med at være et af verdens rigeste, mest lige og trygge samfund. Vi får gerne beskidte hænder.

 

Fordi brede aftaler holder, når magten skifter. Folkepension, barselsret, fri skattefinansieret sygebehandling er alt sammen resultater af brede forlig med Socialdemokratiet i spidsen. Borgere og virksomheder skal kunne regne med, at aftalerne holder længere end til efter næste valg. De er ikke tjent med den usikkerhed og utryghed, som ellers bliver skabt.

 

Men også fordi det er et sundt demokratisk princip at forsøge at samle så mange som muligt bag en aftale. Forhandle med alle. Tage hensyn til dem med andre holdninger end en selv. Indgå kompromiser for at skabe bred opbakning. Hvis regeringer regerer på snævre flertal, splitter det befolkningen. Vi har et ansvar for at samle den.

 

Vi skal ikke længere tale om et rødt alternativ. Eller et blåt alternativ. Vi må tale om et bredt alternativ.

 

Fordi vi kan flytte mere i fællesskab. Vi står stærkere, når vi står sammen. Når vi er fælles om fremtiden. Fælles om Danmark.