14. februar 2017

Vi samarbejder gerne med DF, så vi kan forhindre højere pensionsalder

For Socialdemokratiet handler det alene om at få vores politik igennem.


Socialdemokratiet er imod regeringens planer om at hæve pensionsalderen for at få råd til topskattelettelser. Det har vi sagt fra starten. Derfor er det rigtig positivt, at Dansk Folkeparti melder klart på banen, at de bakker Socialdemokratiet op om det. For hvis vi kan samarbejde her, så har regeringen ikke længere flertal, og på den måde kan vi forhindre, at danskerne tvinges endnu senere på pension.

 

For Socialdemokratiet handler det alene om at få vores politik igennem. Så når andre partier gerne vil samarbejde med os om den socialdemokratiske politik, så gør vi selvfølgelig det.

 

Senest lykkedes det os for eksempel – uden om regeringen – at udmønte 762 mio. kr. til bedre og billigere kollektiv transport i Danmark. Det kunne alene lade sig gøre, fordi Dansk Folkeparti stod vagt om aftalen med Socialdemokratiet og de fleste andre partier i oppositionen.

 

Det viser tydeligt, at tiden med en fastlåst blokpolitik er forbi. Det er rigtig godt for Danmark. Det er nemlig et sundt demokratisk princip, at alle partier kan samarbejde på kryds og tværs på de områder, hvor de kan finde fælles fodslag.

 

Og så har det ikke mindst meget fine perspektiver for lønmodtagernes vilkår, velfærdssamfundet og de lige muligheder i Danmark, at Socialdemokratiet er i stand til at samle flertal uden om historiens måske mest borgerlige regering.

 

Vi kæmper fortsat mod regeringens skævvridning af landet og drømme om dyre topskattelettelser, senere pension og SU-nedskæringer. Med et stærkt socialdemokrati sikrer vi et mere retfærdigt samfund og en bedre velfærd.