8. marts 2017

Radio24syv bruger forkerte tal i historie om plejehjemmet Lotte

Plejehjem Radio24syv har i dag en historie, hvor det påstås, at plejehjemmet Lotte ikke var dyrere end gennemsnittet for plejehjem i Danmark. Der er ikke dokumentation for historien.


Problemet med Radio24syvs historie er, at den bygger på en falsk præmis om, at taksterne til friplejehjem skulle være baseret på landsgennemsnittet for kommunale plejehjem, hvilket ikke er tilfældet.

 

Udgifterne på plejehjemmet Lotte sammenlignes med tal fra et mindre udsnit af plejehjem, og ikke landsgennemsnittet, som Radio24syv forkert påstår.

 

Ifølge tal fra OK-fonden via Radio24syv modtog Lotte fra 2008 til 2014 en døgntakst pr. beboer på mellem 1.504 kr. og 1.617 kr.  – altså mellem 549.000 kr. og 590.000 kr. om året pr. beboer.

 

Tal fra det daværende Social-, Børne- og Integrationsministerium viser (se tabel nedenfor), at Lotte fik i perioden 2008-2014 mindst 100-150.000 kr. mere pr. beboer end de gennemsnitlige kommunale udgifter pr. plejehjemsbeboer.

 

Tabel 1. Kommunernes gennemsnitlige udgifter pr. beboer på plejehjem, 2007-2012

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kommunal gennemsnitsudgift

pr. beboer (2013-pr)

422.000

426.000

446.000

406.000

393.000

396.000

Kilde: Svar på SOU spm. nr. 391 (alm. del) af 15. oktober 2013. http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/SOU/spm/391/svar/1081721/1290351/index.htm

 

 

Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, udtaler:

 

”Radio24syvs historie bygger på en forkert tolkning af en ni år gammel undersøgelse af blot 41 plejehjem. Og det ændrer dermed ikke på den kritik, vi har rejst. 

 

Faktum er, at plejehjemmet Lotte fik en markant højere betaling pr. beboer end det kommunale landsgennemsnit, hvilket også var årsagen til, at taksterne blev ændret i 2015."

 

En grundig gennemgang af tallene og de forkerte påstande, kan læses herunder.

Filer:


PDF_ Radio 24 7 bruger forkerte tal i historie om plejehjemmet Lotte.pdf
PDF
224 KB