23. april 2017

Lancering af udkast til Socialdemokratiets syvende principprogram

Principprogram Efter halvandet års hårdt arbejde med at udarbejde et nyt principprogram præsenterer Socialdemokratiet i dag ”Fælles om Danmark”.

Socialdemokratiets første principprogram blev vedtaget i 1876. Siden har skiftende principprogrammer udgjort vores partis værdimæssige kompas.

 

For os er det en stor ting, hver gang vi stopper op, tager bestik af verden og sætter ord på vores grundlæggende værdier. Vi gør det grundigt, og vi lytter til hinanden.

 

”Fælles om Danmark” bliver Socialdemokratiets syvende principprogram. Og processen har været den hidtil mest inddragende i vores partis historie.  Samtlige medlemmer har været inviteret til at bidrage. Mange tusinde har gjort det.

 

Det har været Danmarks største politiske samtale. Det er Socialdemokratiet, når vi er bedst.

 

Nu har principprogramudvalget sat pen til papir. Her er det foreløbige resultat. God læselyst. Og lad endelig debatten fortsætte. Det endelige program skal vedtages på kongressen i september.

 

På vegne af principprogramudvalget; TAK til alle jer, der har været engagerede og har bidraget. Fortsat god debat. 

 

Læs udkastet til principprogrammet her: Fælles om Danmark